Terrestrisk navigation

Why all shipowners and navigators need an alternative solution.

1 Comment on “Terrestrisk navigation

  1. Siden vi her snakker om en helnorsk løsning snakker vi gjerne norsk. I Norge har man til alle tider vært avhengig av maritime hjelpemidler for å sikre all ferdsel til sjøs. Man har selvfølgelig faste og flytende sjømerker, båtene benytter seg av magnet kompass og etterhvert ble også radar et fast hjelpemiddel. Etter siste verdenskrig tok dette helt av og ulike typer elektroniske navigasjons hjelpemidler ble oppfunnet og realisert i flere land. Noen av disse ble etterhvert globale løsninger. Idag har man fremdeles både bakkebaserte og satellittbaserte løsninger. Mye av dette har vært politisk styrt da det gjerne er militære interesser som var styrende. Men etterhvert har man selvfølgelig tatt alle mulige teknologier i bruk både militært og sivilt. I løpet av de siste 50 årene har man tatt i bruk verdensrommet og satellitter som hoved løsning. De tidligere enerådende bakkebaserte løsningene er kommet i skyggen og delvis blitt glemt.
    Ettersom tiden har gått og man har skaffet seg praktisk erfaring innser nå mange at dette har gått forlangt. Noen skjeler til noe bakkenært igjen som skal fungere helt uten påvirkning av satellitt løsningene. Denne websiden er bygget opp rundt en løsning som nettopp er helt uavhengig av annet enn at det er en radar ombord på skipene og at det er etablert et mottagernett langs skips korridorene.

Leave a Reply to Tore Liseter Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *